Accueil > Bibliographie > A-B > Blečić Kavur et al. 2020

Blečić Kavur et al. 2020

dimanche 1er août 2021, par Vincent

Blečić Kavur et al. 2020 : Martina BLEČİĆ KAVUR, Boris KAVUR, Ranko STARAC, "Reflection of actions : The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia Ohlas činů : Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko", Archeologické rozhledy, LXXII, 2020, p. 410-426, 7 fig. [Blecic Kavur et al. 2020]