Accueil > Bibliographie > A-B > Bartík et Lieskovský 2020 [Bartik et Lieskovsky 2020]

Bartík et Lieskovský 2020 [Bartik et Lieskovsky 2020]

dimanche 1er août 2021, par Vincent

Bartík et Lieskovský 2020 : Juraj BARTÍK et Marcus SCHREINER, "Starý Plášť pri plaveckom Mikuláši. k poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch", Zborník Slovenského Národného Múzea, CXIV, Archeológia 30, 2020, p. 81-117, 7 Obr., VII Tab., Anhang. [Bartik et Lieskovsky 2020]