Accueil > Bibliographie > S-T > Teržan 1995 [Terzan 1995]

Teržan 1995 [Terzan 1995]

lundi 13 novembre 2023, par Vincent

Teržan 1995 : Biba TERŽAN, Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, Catalogi et monographiae 29, Ljubljana, Narodni muzej,1995, 413 p., 49 fig., 180 pl. [Terzan 1995]