Accueil > Bibliographie > K-L > Kozłowska-Skoczka 2012

Kozłowska-Skoczka 2012

lundi 4 décembre 2023, par Vincent

Kozłowska-Skoczka 2012 : D. KOZŁOWSKA-SKOCZKA, Epoka brązu – wczesna epoka żelaza – katalog zabytków, In : K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.), Zaginione – ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich, Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, p. 119‒192. [Kozlowska-Skoczka 2012]