Accueil > Bibliographie > C-D > Chvojka et al. 2022

Chvojka et al. 2022

samedi 9 mars 2024, par Vincent

Chvojka et al. 2022 : Ondřej CHVOJKA, Jan JOHN, Vlastimil KRÁL, Petr MENŠÍK, Erika PRŮCHOVÁ, Soňa NOŽINOVÁ, Jaromír BENEŠ, "Mohylový hrob z počátku mladší doby bronzové u Předních Ptákovic (okr. Strakonice) — Ein Hügelgrab vom Beginn der jüngeren Bronzezeit aus Přední Ptákovice (Kr. Strakonice)", Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 34, České Budějovice 2022, p. 93-110.