Accueil > Bibliographie > M-N > Michálek et al. 2022 [Michalek et al. 2022]

Michálek et al. 2022 [Michalek et al. 2022]

dimanche 10 mars 2024, par Vincent

Michálek et al. 2022 : Jan MICHÁLEK (†), Tomáš HILTSCHER, Daniel HLÁSEK, Ondřej CHVOJKA, Jiří FRÖLICH, John – Vlastimil KRÁL, Martin PTÁK, ""Nové nálezy kovových a dalších předmětů z doby halštatské a laténské, dokumentované v jižních Čechách v letech 2017–2020 — Weitere neue Metall- und andere Funde der Hallstatt- und Latènezeit in Südböhmen, die in den Jahren 2017–2020 dokumentiert wurden", Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 34, České Budějovice 2022, p. 111-188. [Michalek et al. 2022]